3-Leiter Systeme

Panasonic VRF U-10MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 28,00 - 31,50
Netto 11.266,64 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-12MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 33,50 - 37,50
Netto 13.871,26 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-14MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 40,00 - 45,00
Netto 16.095,20 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-16MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 45,00 - 50,00
Netto 18.492,74 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-18MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 50,00 - 56,00
Netto 21.507,18 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-20MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 56,00 - 63,00
Netto 24.111,80 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-22MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 61,50 - 69,00
Netto 25.137,90 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-24MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 68,00 - 76,50
Netto 27.742,52 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-26MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 73,00 - 81,50
Netto 29.759,38 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-28MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 78,50 - 87,50
Netto 32.364,00 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-30MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 85,00 - 95,00
Netto 34.587,94 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-32MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 90,00 - 100,00
Netto 36.985,48 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
Panasonic VRF U-34MF3E8, Außengerät 3 - Leiter - System EC0i EX MF3 400V, VRV, kW 96,00 - 108,00
Netto 39.999,92 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand
St:
 
1 bis 16 (von insgesamt 24)